• CZYSTE TECHNOLOGIE
  tworzą CZYSTĄ ENERGIĘ nawet z bardzo zanieczyszczonych zasobów

WSPÓŁPRACA


Wyrażamy zainteresowanie nawiązaniem współpracy z zakładami górniczymi - kopalniami węgla i innymi podmiotami, które dysponują materiałami węglowymi niskiej jakości (muły węglowe, niskokaloryczne i zanieczyszczone miały, inne odpady węglowe) w celu rozważenia możliwości budowy instalacji zgazowania i przetworzenia uzyskanego gazu syntezowego na produkty, które zapewnią rentowność przedsięwzięcia.

Naszym celem jest organizacja i realizacja projektów zgazowania, które są ekonomicznie opłacalne i korzystne dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Posiadamy możliwość sfinansowania fazy przedinwestycyjnej organizacji projektu oraz pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji. Szczegóły i warunki współpracy jesteśmy gotowi przedstawić i wzajemnie uzgodnić w trakcie indywidualnych kontaktów z zainteresowanymi partnerami.

Inustry - Oil Refinery, Petrochemical plant


 • PRZYGOTOWANIE FAZY PRZDINWESTYCYJNEJ

  Wypracowanie koncepcji technicznej projektu wraz z doborem optymalnych rozwiązań technologicznych,

  Opracowanie wstępnego i pełnego studium wykonalności projektu,

  Opracowanie studium programowo-przestrzennego,

  Przeprowadzenie oceny efektywności inwestycji,

  Opracowanie dokumentacji środowiskowej,

  Organizacja wykonania prac projektowych,

  Opracowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na budowę,

 • POZYSKANIE I TRANSFER TECHNOLOGII

  W trakcie współpracy z naszymi partnerami technologicznymi udało się nam uzyskać dostęp do najnowszych, czystych i wysokosprawnych technologii.  W ramach naszych usług zapewniamy wybór, jak również przeprowadzenie negocjacji i pozyskanie najlepszej technologii dla danego projektu.

 • POZYSKANIE FINANSOWANIA

  Analiza możliwości sfinansowania projektu wraz z pozyskaniem partnerów finansowych w celu realizacji przedsięwzięcia

 • REALIZACJA INWESTYCJI

  Organizacja procesu realizacji inwestycji łącznie z wykonaniem projektu w formule „pod klucz”

 • OBSŁUGA PRAWNA

  Obsługa prawna na każdym etapie inwestycji